Risico Inventarisatie Plaagdier (RIP)

Een Risico Inventarisatierapport Plaagdieren  (RIP) houdt het te inspecteren bedrijf onder de loep. Met name bedrijven die te maken hebben met audits, hebben met deze inspectie een waardevol document, ofwel een zogenaamde nul-meting. Binnen BRC wordt de RIP als zeer waardevol gezien. Maar ook voor bedrijven die graag willen weten hoe de situatie op het gebied van plaagdierbestrijding en plaagdierpreventie nu is, is de RIP zeer waardevol.

DE RISICO’S OP HET GEBIED VAN ONGEDIERTE IN KAART

De RIP wordt uitgevoerd door een kwaliteitsinspecteur of door een specialist van OngedierteSercice, afhankelijk van uw situatie. De RIP geldt als 0-meting en vervolgmeting waarin alle risico’s en risicogebieden met betrekking tot de aanwezigheid van plaagdieren in kaart worden gebracht. Tevens geeft de RIP aanbevelingen en adviezen om plaagdieren te voorkomen. Daarnaast wordt het huidige bestrijdingsplan getoetst aan de actuele afnemerseisen en auditrichtlijnen.

De RIP voorziet in een globale check op alle facetten bij ieder bedrijf. Indien u reeds plaagdierbestrijding geregeld heeft, bekijken en beoordelen we deze. We beschrijven hoe u de hygiëne op dit moment heeft geregeld. En we kijken naar de bouwkundige staat van uw pand, zowel binnen als buiten. Tevens geven we u meer inzicht in de omgeving waarin uw pand staat, brengt dit risico’s met zich mee?

Natuurlijk ontbreekt binnen de RIP de “normale” inspectie niet, alles geënt op een risicobepaling en volledig onafhankelijk van de bestrijder. Zo wordt duidelijk of het in bedrijf zijnde beheersplan tegen plaagdieren voldoende is, dan wel aangepast dient te worden.

De RIP wordt uitgewerkt in een rapportage, ondersteund met foto’s. Met deze rapportage heeft u een helder overzicht van uw huidige status op het gebied van plaagdierbestrijding en plaagdierwering.